รหัสไปรษณีย์อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหล่มเก่า : 67120

อำเภอหล่มเก่า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า (LOM KAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 569 หมู่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ : 056 709 255
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ