รหัสไปรษณีย์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหาดใหญ่ : 90110, 90112, 90230 และ 90250

อำเภอหาดใหญ่ มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่
90112    เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์
90230    เฉพาะตำบลพะตง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง
90250    เฉพาะตำบลบ้านพรุ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ (HAT YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 243 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 • ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา หมู่ 8 ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยกเว้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์ (KHO HONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 13 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ : 074 212 603
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90112

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง (THUNGLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 257 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074 291 990
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 • ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56)
 • ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 • ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ (BAN PHRU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 190 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์ : 074 226 456
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ