รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าบ่อ : 43110

อำเภอท่าบ่อ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ (THA BO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 407 หมู่ 12 ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ : 042 431 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ