รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าบ่อ : 43110

อำเภอท่าบ่อ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ (THA BO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 407 หมู่ 12 ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ : 042 431 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...