รหัสไปรษณีย์อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสิงหนคร : 90280 และ 90330

อำเภอสิงหนคร มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90280    เฉพาะตำบลชิงโค ตำบลทำนบ ตำบลสทิงหม้อ ตำบลหัวเขา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร
90330    ตำบลที่เหลืออื่นๆ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร (SINGHANAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25/1 หมู่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โทรศัพท์ : 074 331 410
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม (ปณ. ม่วงงาม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม (MUANG NGAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ 7 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
โทรศัพท์ : 074 484 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 • ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...