รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี : 72000, 72210 และ 72230

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี
72210    เฉพาะตำบลบางกุ้ง ตำบลศาลาขาว ตำบลสวนแตง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง
72230    เฉพาะตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี ตำบลสระแก้ว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี (SUPHAN BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 523 609
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง (SUAN TAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 151/1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ : 035 599 221
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ (THA SADET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 55 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
โทรศัพท์ : 035 597 180
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...