รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินขาม : 17130

อำเภอเนินขาม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
17130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หันคา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หันคา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หันคา (HAN KHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 250/1 หมู่ 1 ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056 451 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ