รหัสไปรษณีย์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 รหัสไปรษณีย์อำเภอมโนรมย์ : 17110 และ 17170

อำเภอมโนรมย์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
17110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์
17170    เฉพาะตำบลไร่พัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลวัดโคก หมู่ 4-5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ (MANOROM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 173/4 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056 491 232
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร (HANG NAM SAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ : 056 431 370
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ