รหัสไปรษณีย์อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแหลมสิงห์ : 22130, 22120 และ 22190

อำเภอแหลมสิงห์ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
22120    เฉพาะตำบลบางกะไชย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
22190    เฉพาะตำบลพลิ้ว ตำบลบางสระเก้า ตำบลคลองน้ำเค็ม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ (LAEM SING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 38/1 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ : 039 499 132
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22130

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่ (THA MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 421 ถนนศรีนวดิตถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 039 431 064
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว (PHLIO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42/1 หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
โทรศัพท์ : 039 458 028
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ