รหัสไปรษณีย์อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพนมไพร : 45140

อำเภอพนมไพร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร (PHANOM PHRAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 6 ถนนวัดกลาง ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์ : 043 591 231
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ