รหัสไปรษณีย์อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปทุมรัตต์ : 45190

อำเภอปทุมรัตต์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ (PATHUM RAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ : 043 587 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ