รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ชัย : 45230

อำเภอโพธิ์ชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย (PHO CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 17 ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์ : 043 567 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ