รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลำพูน : 51000 และ 51150

อำเภอเมืองลำพูน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน
51150    เฉพาะตำบลหนองช้างคืน ตำบลอุโมงค์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน (LAMPHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 72 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 511 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ (UMONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 122/6 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 053 541 159
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ