รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าซาง : 51120

อำเภอป่าซาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง (PA SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 208 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 053 520 551
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...