รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ทา : 51140 และ 51170

อำเภอแม่ทา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51140    เฉพาะตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา
51170    ตำบลที่เหลือ 
รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทากาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา (MAE THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 15 หมู่ 3 ตำบลทบสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ : 053 549 069
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด (THA KAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 354/5 หมู่ 6 ถนนท่าจักร-แม่ทา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
โทรศัพท์ : 053 574 175
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ