รหัสไปรษณีย์อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังม่วง : 18220

อำเภอวังม่วง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง (WANG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 168-169 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ : 036 359 101
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18220

พื้นที่ให้บริการ