รหัสไปรษณีย์อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวิหารแดง : 18150

อำเภอวิหารแดง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง (WIHAN DAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 93 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์ : 036 377 757
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ