รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าพะยอม : 93110

อำเภอป่าพะยอม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน (KHUAN KHANUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074 681 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ