รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าบอน : 93170

อำเภอป่าบอน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน (PA BON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 170 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
โทรศัพท์ : 074 625 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ