รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพัทลุง : 93000

อำเภอเมืองพัทลุง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง (PHATTHALUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074 671 837
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ