รหัสไปรษณีย์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคำเขื่อนแก้ว : 35110 และ 35180

อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว
35180    เฉพาะตำบลแคนน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลนาแก ตำบลนาคำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว (KHAM KHUEAN KAEO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 886 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทรศัพท์ : 045 791 144
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ (DONG KHAEN YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
โทรศัพท์ : 045 771 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ