รหัสไปรษณีย์อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทรายมูล : 35170

อำเภอทรายมูล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล (SAI MUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 206 หมู่ 16 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
โทรศัพท์ : 045 787 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
  • ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
  • ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
  • ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
  • ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร