รหัสไปรษณีย์อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอค้อวัง : 35160

อำเภอค้อวัง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง (KHO WANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
โทรศัพท์ : 045 797 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
  • ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
  • ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
  • ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร