รหัสไปรษณีย์อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรัษฎา : 92160 และ 92130

อำเภอรัษฎา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง
92130    เฉพาะตำบลหนองปรือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง (KHLONG PANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 195-196 หมู่ 2 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
โทรศัพท์ : 075 286 114
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด (HUAI YOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนเทศบาล 9 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ : 075 271 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ