ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง จังหวัดสตูล

 


ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง (ปณ. ฉลุง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง (CHALUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ : 074 799 087
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 91140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  • ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  • ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  • ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ฉลุง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง