รหัสไปรษณีย์อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเสนางคนิคม : 37290

อำเภอเสนางคนิคม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
37290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม (SENANGKHANIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ : 045 461 079
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ