รหัสไปรษณีย์อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลืออำนาจ : 37000

อำเภอลืออำนาจ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
37000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ (AMNAT CHAROEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 771 หมู่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045 452 210
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ