รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน : 94180

อำเภอแม่ลาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ (NA PRADU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/8 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 073 415 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...