รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน : 94180

อำเภอแม่ลาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ (NA PRADU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/8 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 073 415 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ