รหัสไปรษณีย์อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไม้แก่น : 94220

อำเภอไม้แก่น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น (MAI KAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/3 หมู่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94220
โทรศัพท์ : 073 481 042
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...