รหัสไปรษณีย์อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไม้แก่น : 94220

อำเภอไม้แก่น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น (MAI KAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/3 หมู่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94220
โทรศัพท์ : 073 481 042
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  • ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ