รหัสไปรษณีย์อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสะเดา : 90120, 90170, 90240 และ 90320

อำเภอสะเดา มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90120    เฉพาะตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลสำนักขาม หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะเดา
90170    เฉพาะตำบลเขามีเกียรติ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลพังลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ
90240    เฉพาะตำบลทุ่งหมอ ตำบลปาดังเบซาร์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์
90320    เฉพาะตำบลสำนักขาม หมู่ 1-2, 5-7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา (SADAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 92 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์ : 074 411 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 3-4
  • ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ (KHLONG NGAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 35 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
โทรศัพท์ : 074 541 001
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์ (PA DANGBESA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 105,107 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
โทรศัพท์ : 074 521 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก (BAN DAN NOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45-47 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
โทรศัพท์ : 074 434 133
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลสำนักขาม (หมู่ 1-2, 5-7) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...