รหัสไปรษณีย์อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศิลาลาด : 33160

อำเภอศิลาลาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล (RASI SALAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 2 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ : 045 681 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ