รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยทับทัน : 33210

อำเภอห้วยทับทัน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน (HUAI THAP THAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 236 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
โทรศัพท์ : 045 699 075
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ