รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาสมิง : 23130 และ 23150

อำเภอเขาสมิง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
23130    เฉพาะตำบลเขาสมิง ตำบลทุ่งนนทรี ตำบลวังตะเคียน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง
23150    พื้นที่ที่เหลือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง (KHAO SAMING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ : 039 599 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23130

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง (SAEN TUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 169 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทรศัพท์ : 039 599 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ