รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะช้าง : 23170

อำเภอเกาะช้าง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
23170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง (KO CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
โทรศัพท์ : 039 551 240
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23170

พื้นที่ให้บริการ