รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองใหญ่ : 23110

อำเภอคลองใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
23110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ (KHLONG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 568 หมู่ 2 ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ : 039 581 495
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23110

พื้นที่ให้บริการ