รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุโขทัย : 64000, 64210 และ 64220

อำเภอเมืองสุโขทัย มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย
64210    เฉพาะตำบลวังทองแดง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย หมู่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า
64220    เฉพาะตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย (SUKHOTHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 241 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055 611 645
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 1-7
 • ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า (MUEANG KAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055 697 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 8
 • ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน (BAN SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111/20 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
โทรศัพท์ : 055 699 439
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ