รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีนคร : 64180

อำเภอศรีนคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร (SI NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 430 หมู่ 3 ถนนศรีนคร-พิชัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055 652 727
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...