รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนนารายณ์ : 32130

อำเภอโนนนารายณ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี (RATTANABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ : 044 599 260
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ