รหัสไปรษณีย์อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบัวเชด : 32230

อำเภอบัวเชด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด (BUACHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 399 หมู่ 4 ถนนบัวเชด-สังขะ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
โทรศัพท์ : 044 579 039
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์