รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าตูม : 32120

อำเภอท่าตูม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม (THA TUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 237 หมู่ 7 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ : 044 591 131
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ