รหัสไปรษณีย์อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอช้างกลาง : 80250 และ 80220

อำเภอช้างกลาง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี
80220    เฉพาะตำบลช้างกลาง หมู่ 6 และ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาบอน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (KHLONG CHANDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8
 • ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
 • ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3-4
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน (NA BON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 408/4 หมู่ 11 ถนนเทศบาล 8 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075 491 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8, 16
 • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
 • ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ