รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองใหญ่ : 20190

อำเภอหนองใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20190    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ (NONG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038 219 201
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี