รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงราย : 57000 และ 57100

อำเภอเมืองเชียงราย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย
57100    เฉพาะตำบลริมกก ตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย (CHIANG RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 486/1 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053 744 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ (BAN DU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 386 หมู่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 793 905
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ