รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะสีชัง : 20120

อำเภอเกาะสีชัง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20120    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสีชัง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสีชัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสีชัง (KO SI CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/1-2 หมู่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
โทรศัพท์ : 038 216 227
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20120

พื้นที่ให้บริการ