รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านตาขุน : 84230

อำเภอบ้านตาขุน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน (BAN TA KHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077 261 222
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ