รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านตาขุน : 84230

อำเภอบ้านตาขุน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน (BAN TA KHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077 261 222
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ