รหัสไปรษณีย์อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่ายาง : 76130

อำเภอท่ายาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง (THA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 445/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 032 461 571
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ