รหัสไปรษณีย์อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชะอำ : 76120

อำเภอชะอำ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ (CHA-AM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032 471 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ