รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดรัง : 44130

อำเภอกุดรัง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บรบือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ (BORABUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 520/4 หมู่ 14 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043 771 477
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ