รหัสไปรษณีย์อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแกดำ : 44190

อำเภอแกดำ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แกดำ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ (KAE DAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนหนองปลิง-วาปีปทุม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
โทรศัพท์ : 043 787 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม