รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนตาล : 57340

อำเภอขุนตาล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล (KHUN TAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ : 053 744 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57340

พื้นที่ให้บริการ