รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนตาล : 57340

อำเภอขุนตาล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล (KHUN TAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ : 053 744 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57340

พื้นที่ให้บริการอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ