รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหงส์ : 31240

อำเภอหนองหงส์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ (NONG HONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 127 หมู่ 2 ถนน ร.พ.ช. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
โทรศัพท์ : 044 669 018
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ